Sportka

Sportkou je loterijní hra, kdy sázející tipuje 6 čísel ze 49, která jsou obsažena v tzv. osudí.

Osoba, která sází (dále jen sázející), uzavírá se společností SAZKA a.s. sázku. Tato sázka je uzavřena na výherní čísla prvního a druhého tahu Sportky. Sazka sportka výsledky zveřejní bezprostředně po tahu. Sázející tipuje šest ze čtyřiceti devíti čísel, a to tím způsobem, že v prvním sloupci sázenky označí křížky šestici tipovaných čísel. Uzavírá-li sázející na jedné sázence více sázek, potom vyplní podobným způsobem i příslušné ostatní sloupce sázenky. Sloupce sázející vyplní postupně, tedy takovým způsobem, že žádný sloupec nesmí být vynechán. Na jedné sázence může sázející uzavřít maximálně deset sázek. Sportka vyhráli jste nebo ne? To zjistíte v pravidelně zveřejňovaných výsledcích.

Pokud má sázející vytipována čísla tak, jak chtěl (ovšem v souladu s pravidly) musí ještě označit příslušné kolonky a sdělit tak systému, na který den slosování (středa, neděle) uzavírá sázku. Sportka aktuální výsledky sděluje na svých stránkách a v televizi.

Systém nabízí sázejícímu i doplňkové služby, mezi něž např. patří tzv. Náhodný tip. Pokud chce sázející tipovat pomocí náhodného tipu, označí tuto volbu opět křížkem v příslušné kolonce tiketu, označené písmenem N. Systém pro takto označené sloupce vygeneruje množinu náhodně vybraných čísel, která terminál následně vytiskne na sázenku. Sportka kontrola tiketu a pak domů k televizi.

Sázíte-li s předstihem, bude vás jistě zajímat, na jak dlouhou dobu si lze vsadit dopředu. Odpověď zní, že předem lze uzavírat sázky na nejbližších 2 – 12 slosování, přičemž v úvahu se bere i to, na jaké slosování sázející sázku uzavřel. Uzavře-li sázku na nedělní slosování, potom se celé předplatné vztahuje taktéž na neděli atd. Sazka provozuje i Šťastných 10 aktuální výsledky naleznete na stejných místech, jako výsledky sportky.

Aby dal sázející najevo, na jak dlouhé období chce sázku uzavřít, označí tuto skutečnost proškrtnutím příslušné kolonky na sázence.

Sázející může uzavřít sázku i na hru Šance. Pokud sázející nechce uzavřít sázku ve hře Šance, pak musí zaškrtnout políčko s označením „Šance Ne“.

Sázející musí být starší 18. Let.